top of page
Kleinpolderpark voor verweesde beelden / for orphaned sculptures

double click for larger images

English below

Ruim 10 jaar geleden was de hoopvolle verwachting dat het Rotterdamse Kleinpolderplein, een van de grootste verkeersknooppunten van Nederland, binnen tien jaar autoluw zou worden door de nieuwe A13 Rotterdam. Onder de fly-overs werd toen een waterberging gemaakt met een parklandschap.  Ontwerpers kwamen erbij en een stichting werd opgericht. Het kunstwerk ‘de bocht’ werd geplaatst – een (ontoegankelijke) loopbrug  die symbolisch Oost- en West Overschie verbindt. Een begin werd gemaakt met een beeldenpark, een open museumzaal met 15 sokkels voor verweesde sculptuur, kunst die elders in de stad om een of andere reden over was of weg moest. In 2012 werden de eerste drie beelden geplaatst en tussen 2012 en 2019 zijn tien werken toegevoegd, incl. enkele werken die niet op sokkels staan. Eén werk is  uitgeplaatst.

Anno 2024.  Auto’s rijden hard langs. Fietsers kunnen de kunstzaal nauwelijks zien. Het parklandschap is moeilijk bereikbaar door het drukke verkeer, en ‘park’ is wel een groot woord. De verlichting blijft ‘s avonds uit. Bijna niemand bezoekt de kunstzaal. Zelfs in Overschie weten maar weinig bewoners af van het bestaan. De museumzaal oogt nu als een verweesd project. 

 

Het idee van verweesde beelden die elders in de stad om een of andere reden ‘over zijn’ of ‘weg moeten is boeiend, maar blijkt onvoldoende. Iets nieuws is nodig om de museumzaal en het park tot leven te brengen en mensen van hun fiets af te laten stappen, een andere opzet die de plek meer dynamiek geeft.

 

Meer info: www.bkor.nl/beelden/kleinpolderpleinpark-museum-voor-verweesde-beelden/, Open Rotterdam maakte in 2024 een video openrotterdam.nl/peter-wil-nieuw-leven-blazen-in-het-verborgen-beeldenpark-onder-het-kleinpolderplein/

Kleinpolderpark for orphaned sculptures

More than 10 years ago, it was hoped that Rotterdam's Kleinpolderplein, one of the largest traffic junctions in the Netherlands, would become car-free within ten years due to the new A13 Rotterdam. A water storage area with a park landscape was then created under the flyovers. Designers joined and a foundation was established. The artwork 'the bend' was placed - an (inaccessible) footbridge that symbolically connects East and West Overschie district. A start was made on a sculpture park, an open museum hall with 15 pedestals for orphaned sculpture, that is art that had to be removed elsewhere in the city for one reason or another (like urban renewal). The first three sculptures were installed in 2012 and ten works were added between 2012 and 2019, including some works that are not on pedestals.

 

In 2024. Cars drive by quickly and cyclists can hardly see the open hall. The park landscape is difficult to reach due to the busy traffic, and to be honest; 'park' is a big word. The lighting remains off in the evening. Hardly anyone visits the place. Even in Overschie district, few residents know of its existence. The open museum hall now looks like an orphaned project.

The idea of orphaned statues that 'have to go' elsewhere in the city for one reason or another is appealing, but proves insufficient. Something new is needed to bring the place and the park to life and to get people off their bikes. A different set-up that gives the place some dynamism.

More info (in English): ww.bkor.nl/en/beelden/kleinpolderpleinpark-museum-voor-verweesde-beelden/

bottom of page